กองช่าง
 
นายพร้อมศักดิ์ ชูกิจ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายอามีน ชาตรีวงศ์
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นางสาวธัญศิริ ชูละออง
ผู้ช่วยช่างโยธา
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าหวี เลขที่ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้าหวี อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง 92120: www.bavee.go.th
Tell.0-7520-3001 / Fax.0-7520-3001 ต่อ 14 เว็บไซต์เปิดใช้ : 20/11/2014
Powered By :: PAS World Communitcation.,ltd. AND nakhonkorat.com.