ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์
แผนการดำเนินงาน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนพัฒนา
รายงาน
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนที่ดาวเทียม
สายตรง อบต.บ้าหวี
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :

วันนี้ :
197 คน
เมื่อวาน :
186 คน
เดือนนี้ :
722 คน
เดือนที่แล้ว :
208 คน
ปีนี้ :
2,766 คน
ปีที่แล้ว :
3,082 คน
ทั้งหมด :
8,039 คน
Online: 3 user(s)
IP Address ของคุณคือ 54.221.75.68
11 ธันวาคม 2556
 

 
 
สำนักงานปลัด
 
นายบุญเลิศ ชูบุญศรี
ปลัด อบต.บ้าหวี
นายเสวก พลหลา
รองปลัด อบต.
ว่าง
หัวหน้าสำนักงานปลัด
นางศิริวรรณ แก้วชฏา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวรัตนาภรณ์ เขาแก้ว
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางสุธินี ตรังคตระการ
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวชาลิสา รัตนะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางมะลิวรรณ ทองรักษ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสิวิกา สามารถ
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางวรรณดี ชูเพ็ง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางเสาวนีย์ ทองฤทธิ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวชุติพร เป็งใจ
ครูผู้ดูแลเด็ก
นายธวัชชัย มลยงค์
พนักงานขับรถยนต์
น.ส.มลิวัลย์ เมืองแก้วกุล
แม่บ้าน
นายพิจิตร สามทอง
คนงานทั่วไป
นายวิชาญ ส่องแสง
ยาม
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าหวี เลขที่ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้าหวี อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง 92120: www.bavee.go.th
Tell.0-7520-3001 / Fax.0-7520-3001 ต่อ 14 เว็บไซต์เปิดใช้ : 20/11/2014
Powered By :: PAS World Communitcation.,ltd. AND nakhonkorat.com.