นายบุญเลิศ ชูบุญศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้าหวี
ว่าง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้าหวี
ว่าง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้าหวี
ว่าง
เลขานุการนายก อบต.เกาะสาหร่าย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าหวี เลขที่ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้าหวี อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง 92120: www.bavee.go.th
Tell.0-7520-3001 / Fax.0-7520-3001 ต่อ 14 เว็บไซต์เปิดใช้ : 20/11/2014
Powered By :: PAS World Communitcation.,ltd. AND nakhonkorat.com.