อัลบั้มภาพ "ประชาสัมพันธ์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > ประชาสัมพันธ์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ( ประกาศเมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2559 )
 
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างออกไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติในวันอาทิตย์ ที่ 7 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 น.-16.00 น.โดยพร้อมเพียงกัน