อัลบั้มภาพ ร่วมเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี ณ ท่าย่าหนัด
* อัลบั้ม *
ร่วมเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี ณ ท่าย่าหน
ร่วมเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี ณ ท่าย่าหน
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 25 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าหวี ร่วมกิจก
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าหวี ร่วมกิจก
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 9 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสม
พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสม
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 4 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพร
พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพร
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 4 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

โครงการจิตอาสาพัฒนาตำบลบ้าหวี
โครงการจิตอาสาพัฒนาตำบลบ้าหวี
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 3 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข  พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภา
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภา
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 98 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 กันยายน 2561
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่า รักน้ำ ประจำป
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่า รักน้ำ ประจำป
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 29 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 กันยายน 2561
กิจกรรมจิตอาสารณรงค์ ปลูก-ขยายพันธ์ุ ต้นรวงผึ้ง
กิจกรรมจิตอาสารณรงค์ ปลูก-ขยายพันธ์ุ ต้นรวงผึ้ง
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 25 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 กันยายน 2561

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 517 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 มกราคม 2560
โครงการแข่งขันกีฬา อบต.บ้าหวีเกมส์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 17
โครงการแข่งขันกีฬา อบต.บ้าหวีเกมส์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 17
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 384 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 เมษายน 2560
โครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2560
โครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2560
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 148 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 เมษายน 2560
ประชาสัมพันธ์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
ประชาสัมพันธ์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 408 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 กรกฏาคม 2559
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ
(จำนวน 26 รูป ชมแล้ว 736 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 มกราคม 2559

โครงการแข่งขันกีฬา อบต.บ้าหวีเกมส์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 16
โครงการแข่งขันกีฬา อบต.บ้าหวีเกมส์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 16
(จำนวน 35 รูป ชมแล้ว 547 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 เมษายน 2559
โครงการเข้าค่ายอบรมภาคฤดูร้อน English  Camp (ด้านภาษาอังกฤษ)
โครงการเข้าค่ายอบรมภาคฤดูร้อน English Camp (ด้านภาษาอังกฤษ)
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 164 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 เมษายน 2559
กิจกรรมวันผู้สูงอายุ
กิจกรรมวันผู้สูงอายุ
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 399 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 เมษายน 2559
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ อบต.บ้าหวี ประจำปี 2558
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ อบต.บ้าหวี ประจำปี 2558
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 382 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 เมษายน 2558
อบต.บ้าหวีเกมส์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 24 มี
อบต.บ้าหวีเกมส์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 24 มี
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 273 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 มีนาคม 2558
[ 1 ][ 2 ]  >  >>